กลับมาอีกครั้ง งานประกาศรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“นาฏราช” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล
โดย ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัล“นาฏราช” ครั้งที่ ๗ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง www.pptvthailand.com และ APP. PPTV beyondโดยออกอากาศ ทางช่อง PPTV HD ช่อง 36 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
“นาฏราช” รางวัลที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของคนวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์  (ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่) รางวัล นาฏราช

 รางวัล นาฏราช


>>> รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ ๗ ประจาปี ๒๕๕๘ <<<


 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ