งานประกาศรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

เนื่องด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์ “นาฏราช” ขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค (ประเทศไทย)ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ และได้รับการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Academy Awards โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุดและจะไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องท่านใดได้รับรู้ผลคะแนนล่วงหน้า ในปีนี้ทาง สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผล รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD หมายเลข 33 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. เป็นต้นไป

 รางวัล นาฏราช


 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ