วิธีการสมัคร

 • 1. รับใบสมัครที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
 • 2. โอนเงินค่าสมัครเข้าประกวดในอัตราดังนี้
  • ประเภทละครโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ หรือบุคคลละ 5,000 บาท
  • ประเภทรายการวิทยุ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

  เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99 เลขที่ 1002510746 ชื่อบัญชี สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือให้ Messenger นำค่าสมัครมาพร้อมผลงาน

 • 3. จัดส่งเอกสารการสมัครที่กรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วย
  • (1) ดีวีดีหรือซีดีรายการที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ (ขอไฟล์ .MOV Full HD เท่านั้น)
   • ประเภทละครโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์เป็นดีวีดีจำนวน 2 ตอน คือ
    • 1) ประเภทละครโทรทัศน์ต้องเป็นตอนที่ 1 ที่ออกอากาศ (EP.1)และตอนที่ดีที่สุด 1 ตอน (ตอนที่ดีที่สุดตัดมาเพียง 15 นาทีเท่านั้น)
    • 2) รางวัลนักแสดง เป็นเนื้อที่เกี่ยวกับนักแสดง 1 ตอนที่ดีที่สุด และตัดมา 15 นาทีที่ดีที่สุดเฉพาะนักแสดงที่ส่งผลงานเข้าประกวด
    • 3) ประเภทรายการและละครชุด คัดเลือก 2 ตอนที่ดีที่สุด และตัดมาเพียง 15 นาที หมายเหตุ ผลงานทุกประเภทกรุณาตัดโฆษณาและไตเติ้ลทั้งหมดออก
   • ประเภทรายการวิทยุ เป็นซีดีเสียง ช่วงรายการที่ดีที่สุด ความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง
    • (1) ไฟล์ผลงานวิทยุ ขอไฟล์ .mp3 เท่านั้น
  • (2) เอกสารยืนยันการออกอากาศ (เฉพาะโทรทัศน์)
  • (3) สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
1. จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 3 มาทางไปรษณีย์ หรือให้ Messenger มาพร้อมผลงานตามที่อยู่นี้สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 อาคารอำนวยการ 1 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-201-6424

(กรณี Messenger มาส่งกรุณานำค่าสมัครหรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาด้วย พร้อมที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ทางสมาพันธ์ฯจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านภายใน 3 วันทำการ)
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ