ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

ด้านโทรทัศน์

  1. ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิต รายการ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ผลิตงานเพลง และเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 ,ครั้งที่ 3 ,ครั้งที่ 4 ,ครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6, ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
  2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คนจะคัดเลือกผลงานทุกรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดโดยคณะ อำนวยการ เพื่อให้ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบ โดยจะต้องพิจารณาผลงาน ทั้งหมด และให้คะแนนในเอกสารให้คะแนนที่ปิด

ด้านวิทยุ

  1. ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุที่เป็นบริษัทสมาชิกสมาพันธ์ฯ ไม่ว่าบุคคลเบื้อง หน้าหรือบุคคลเบื้องหลัง ซึ่งเป็นผู้ลงคะแนนในปีที่ผ่านมา และเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 ,ครั้งที่ 3 ,ครั้งที่ 4 ,ครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6, ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
  2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ทั้งหมด จะต้องคัดเลือกผลงานทั้ง 2 รอบ
  3. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คนจะคัดเลือกผลงานทุกรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดโดยคณะ อำนวยการเพื่อให้ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบ โดยจะต้องพิจารณาผลงาน ทั้งหมด และให้คะแนนในเอกสารให้คะแนนที่ปิด
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ