ประเภทของรางวัล

แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
 • ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 38 รางวัล
 • ผลงานเกียรติยศ ด้านวิทยุ เป็นการคัดเลือกผลงานโดยกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านวิทยุ เพื่อมอบรางวัลให้โดยไม่ต้องส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 1 รางวัล
 • ผลงานเกียรติยศ ด้านโทรทัศน์ เป็นการคัดเลือกผลงานโดยกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านโทรทัศน์ เพื่อมอบรางวัลให้โดยไม่ต้องส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 1 รางวัล
 
ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภทคือ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ และ รายการวิทยุ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

1. ละครโทรทัศน์ จำนวน 16 รางวัล

 • (1) ละครยอดเยี่ยม
 • (2) ผู้กำกับยอดเยี่ยม
 • (3) นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
 • (4) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
 • (5) นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
 • (6) นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
 • (7) นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม
 • (8) นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม
 • (9) ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
 • (10) บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
 • (11) เพลงละครยอดเยี่ยม
 • (12) ละครชุดยอดเยี่ยม
 • (13) เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
 • (14) ลำดับภาพยอดเยี่ยม
 • (15) กำกับภาพยอดเยี่ยม
 • (16) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

2. รายการโทรทัศน์ จำนวน 16 รางวัล

 • (17) รายการข่าวยอดเยี่ยม
 • (18) รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม
 • (19) รายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม
 • (20) ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม
 • (21) ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
 • (22) สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
 • (23) เกมโชว์ยอดเยี่ยม
 • (24) ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
 • (25) วาไรตี้ยอดเยี่ยม
 • (26) สารคดียอดเยี่ยม
 • (27) สารคดีชุดยอดเยี่ยม
 • (28) รายการเด็กยอดเยี่ยม
 • (29) รายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม
 • (30) ผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม
 • (31) พิธีกรยอดเยี่ยม

3. รายการวิทยุ จำนวน 4 รางวัล

 • (32) ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • (33) ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • (34) ผู้ดำเนินรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • (35) ผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยม

4. สถานีต่างจังหวัด รายการวิทยุ จำนวน 2 รางวัล

 • (36) รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
 • (37) รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
ผลงานเกียรติยศ ด้านวิทยุ เสนอและคัดเลือกโดย คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านวิทยุ
ผลงานเกียรติยศ ด้านโทรทัศน์ เสนอและคัดเลือกโดย คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านโทรทัศน์
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ