ประเภทของรางวัล

แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
• ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 29 รางวัล
• ผลงานเกียรติยศ ด้านวิทยุ เป็นการคัดเลือกผลงานโดยกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านวิทยุ เพื่อมอบรางวัลให้โดยไม่ต้องส่งผลงานเข้าประกวด
• ผลงานเกียรติยศ ด้านโทรทัศน์ เป็นการคัดเลือกผลงานโดยกรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านโทรทัศน์ เพื่อมอบรางวัลให้โดยไม่ต้องส่งผลงานเข้าประกวด
 
ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภทคือ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ และ รายการวิทยุ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 31 รางวัล ดังนี้
1. ละครโทรทัศน์ จำนวน 14 รางวัล
(1) ละครยอดเยี่ยม
(2) ผู้กำกับยอดเยี่ยม 
(3) นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(4) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(5) นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
(6) นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
(7) ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
(8) บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 
(9) เพลงละครยอดเยี่ยม
(10) ละครชุดยอดเยี่ยม
(11) เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม 
(12) ลำดับภาพยอดเยี่ยม
(13) กำกับภาพยอดเยี่ยม 
(14) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม 
2. รายการโทรทัศน์ จำนวน 11 รางวัล
(15) รายการข่าวยอดเยี่ยม
(16) ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม 
(17) สกูปข่าวยอดเยี่ยม 
(18) เกมโชว์ยอดเยี่ยม 
(19) ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
(20) วาไรตี้ยอดเยี่ยม
(21) สารคดียอดเยี่ยม
(22) รายการเด็กยอดเยี่ยม
(23) รายการกีฬายอดเยี่ยม
(24) ผู้บรรยายยอดเยี่ยม
(25) พิธีกรยอดเยี่ยม 
3. รางวัลเกียรติยศสำหรับรายการวิทยุ จำนวน 4 รางวัล 
(26) ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
(27) ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
(28) ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
(29) ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
สถานีต่างจังหวัด รายการวิทยุ จำนวน 2 รางวัล
(30) รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
(31) รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
 

ผลงานเกียรติยศ ด้านวิทยุ   เสนอโดย กรรมการสมาพันธ์ฯ ด้านวิทยุ

ผลงานเกียรติยศ ด้านโทรทัศน์  เสนอโดย กรรมการสมาพันธ์ ด้านโทรทัศน์

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ